Dülük Tabiat Parkı

ȘEHİTKAMİL BELEDİYESİ

 DÜLÜK TABİAT PARKI ?

Gaziantep Șehitkamil Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, hafta sonları onbinlerce insanın geldiği doğa yürüyüșleri, gezi ve piknik yaptıkları ormanlık bir alan olup bu alan içerisinde kamuya ait 5.200 m2′ lik Türkiyenin ilk biyolojik göleti bulunmaktadır.

BİYOLOJİK GÖLET NEDİR?

Hiçbir kimyasal madde kullanmadan suyun, bitkilerle birlikte ortamdaki bakteriler ve özel filtreler yoluyla temizlenmesi ile olușan

ekolojik olușumlardır. Yapay biyolojik göletlerin olușturulmasındaki amaç, doğada var olan göletlerin bir benzerinin hijyenik koșulların sağlanmasıyla elde edilmesidir. Göletler, tercihe göre içerisinde suyu temizleyen ve aynı zamanda suda oksijen üreten bitkiler, tașlar, çakıllar, kayalar, çevresinde su ile uyumlu olan ağaçlar ve sazlıklar gibi canlı ve doğal ögeleri bulundururken su oyunları sağlayan fıskiye ve heykeller, iskeleler gibi mimari elemanları da barındırıyor. Yapay olarak hazırlanan göletler, parçası olduğu ekosisteme katkı sağlamaktadır

ARBORETUM (AĞAÇ PARKI)

Ağaçlar ile ağaçcık ve çalı gibi odunsu bitkilerin yetiștirilmesine

adanmıș Botanik Bahçesidir. Bu bahçeler bilimsel araștırma

ve gözlemler için kullanılmakla birlikte, çeșitli canlı ağaç türlerinin derlenimini (koleksiyonunu) barındıran birer müzedir.

Șehitkamil Belediyesi Tabiat Parkı Biyolojik Göleti’nde 300

farkı türün bulunduğu bir arboretum halkımız hediye edilmiștir.

DÜLÜK / DOLICHE

Gaziantep’in 11 km. kuzeyindeki Dülük Köyü ve çevresi; insanlık tarihinin belli bașlı tüm evrelerine tanıklık etmiș, bunların

izlerini günümüze ulaștırmıștır. 30 – 40 bin yıl önce yașamıș insanların kullandığı taș aletler, Mitras Yeraltı Tapınağı, görkemli

Kaya Mezarları, devasa boyutlardaki kaya blokların çıkarıldığı taș ocaklarıyla adeta bir açık hava müzesi gibidir. Anadolu’daki en

eski yerleșim yerlerinden birisidir. Çevrede yapılan araștırmalarda, Eski Taș Çağı İnsanları’nın yaptığı çakmaktașı aletler saptanmıștır. Bölgedeki kaliteli çakmak tașını ișlemek için köy çevresindeki tepeler

ve büyük mağaralar ișlik olarak kullanılmıștır. Burada bulunan taș aletler ve artıkları Dolikien (Dülük Tipi) adıyla anılmaktadır.

 ȘEHİT MEHMET KAMİL KİMDİR?

21 Ocak 1920 Cuma günü, 14 yașındaki Mehmet Kamil;

annesiyle birlikte dedesini ziyaretten geliyorlardı. Fransızların

fırın olarak kullandıkları bir binanın önünden geçerken, Kozanlı

tarafından gelen bir kaç Fransız askesi birden Mehmet Kamil’in

annesinin önünü kesip peçesini açmak istediler. Mehmet

Kamil’in annesi bir yandan bağırıyor bir yandan da peçesini

açmak isteyen Fransız askerlerine karșı direnmeye çalıșıyordu.

Anasının saldırıya uğradığını gören Mehmet Kamil yerden aldığı

tașları Fransız askerlerine atıyordu. Tam o sırada ortalığı bir

çığlık kapladı. Mehmet Kamil; Fransız askerlerinin tüfeklerinin

süngüsüyle șehit edilmiști. Mehmet Kamil’in katledilmesiyle Antep Müdafaası’nın ilk șehidi verilmiști. Gaziantep halkı bu

șehidimizi hiç bir zaman unutmamıș; ilçemize ve belediyemize adını vermiștir.